header right

Nákupní košík

0 položka(y)  - 0Kč

Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti Nativia s.r.o.
(dále jen prodávající)

Oblast působnosti

Tyto obchodní podmínky platí pro obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím vzniklé prostřednictvím internetového obchodu na internetové adrese www.nativia-pet.cz.

Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí člověk, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti ani v rámci samostatného výkonu svého povolání (spotřebitel).

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Změněné obchodní podmínky můžou být použity pouze na ty kupní smlouvy, které byly uzavřeny po datu změny.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Nativia s.r.o. uvádí na stránkách svého internetového obchodu vždy aktuální informace o zboží a ceně. Uváděné ceny jsou konečné a zahrnují všechny daně a poplatky, ke kterým je při nákupu povinen kupující (např. DPH), s výjimkou nákladů na doručení zboží.

Nákup v internetovém obchodě Nativia s.r.o. může kupující uskutečnit jako jednorázový, nebo se může registrovat jako stálý zákazník.

Objednávku zboží uskuteční kupující tak, že vyplní elektronický objednávkový formulář. To znamená, že zejména:
- „vloží" vybrané zboží do elektronického nákupního košíku
- vybere způsob úhrady kupní ceny a způsob doručení zboží
- uvede kontaktní údaje – zejména dodací adresu a emailovou adresu pro komunikaci ohledně objednávky (kontaktní údaje registrovaného a přihlášeného zákazníka se doplní do formuláře automaticky).

Před samotným odesláním objednávky si kupující může zkontrolovat a případně opravit údaje zadané v objednávce a současně je informován o celkové konečné ceně za objednávku včetně nákladů na dopravu. V objednávce jsou uvedeny ceny platné v okamžiku sestavení objednávky. Ceny zboží jsou platné v okamžiku potvrzení objednávky.

Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Potvrdit objednávku". Odeslaná objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a údaje v ní uvedené považuje prodávající za správné.

Prodávající může požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

Prodávající zašle kupujícímu na jeho elektronickou poštovní adresu zprávu s potvrzením, že objednávku kupujícího přijímá. Tím je kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena. Ustanovení těchto obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.

Veškerá komunikace ohledně objednávky, kupní smlouvy a obchodních podmínek je vedena v českém jazyce.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu na internetové připojení, na telefonní hovory a pod. si hradí kupující sám, přičemž výše těchto nákladů závisí na jím zvoleném typu telekomunikačního prostředku a tarifu.

Platba za zboží

Kupující může zvolit z těchto způsobů platby: hotově při osobním odběru, na dobírku při dodání zásilkovou službou, platbu předem na bankovní účet Nativia s.r.o. vedený u Československé obchodní banky, a.s., č.ú. 255875992/0300 na základě zálohové faktury.

Prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby.

Další podrobnosti o přijímaných způsobech platby jsou uvedeny zde.

Ceny dopravy a dodací podmínky

Nativia s.r.o. dodává zboží z internetového obchodu pouze na území České republiky. Ceny dopravy uvedené na stránkách internetového obchodu platí pouze při dodání zboží na území ČR.

Kupující může zvolit osobní převzetí na adrese provozovny prodávajícího (Letohrad, Šedivská 915), dodání prostřednictvím zásilkové služby DPD nebo dodání prostřednictvím České pošty. Dopravu zboží na adresu udanou kupujícím zajišťuje prodávající. Zboží se považuje za dodané dnem, kdy kupující nebo jím pověřená osoba převezme poslední část zboží podle uzavřené kupní smlouvy.

V závislosti na zvoleném způsobu platby a dodání se dodací lhůta může pohybovat v rozmezí 1 – 7 pracovních dnů. Jestliže kupující zvolil platbu předem, začíná dodací lhůta běžet dnem připsání úhrady na účet prodávajícího.

Při dodání zboží prostřednictvím České pošty nebo zásilkové služby DPD je k ceně objednávky připočteno dopravné ve výši 99,- Kč vč. DPH.

Další podrobnosti o způsobech dodání zboží jsou uvedeny zde.

Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zásilky od dopravce, zda je obal neporušený a zásilka úplná. Pokud kupující zjistí při převzetí porušený obal či neúplnost zásilky, není povinen zásilku od dopravce převzít. Pokud se přesto rozhodne zásilku převzít, zaznamená údaje o poškození zásilky do přepravního listu nebo jiného dokumentu dopravce a oznámí neprodleně telefonicky na č. +420 727 823 461 nebo +420 601 363 185 nebo emailem na adresu prodej@nativia-pet.cz, jinak nemůže uplatnit právo na reklamaci.

Výhrada vlastnictví

Až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14-ti dnů, tato lhůta začne běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo zboží dodáno. Kupující uplatní své právo tak, že zašle na adresu Nativia s.r.o., Šedivská 915, 561 51 Letohrad nebo na emailovou adresu prodej@nativia-pet.cz prohlášení o odstoupení od smlouvy. Kupující může použít pro odstoupení od smlouvy formulář ke stažení zde, není to ale podmínkou. Oznámení musí být odesláno před uplynutím 14-ti denní lhůty, jinak není účinné.

Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit zboží neprodleně na adresu Nativia s.r.o., Šedivská 915, 561 51 Letohrad, nejpozději však v uvedené 14-ti denní lhůtě. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li odstoupení od smlouvy účinné, zašle prodávající kupujícímu zpět vše, co kupující podle smlouvy zaplatil, a to 14-ti dnů ode dne doručení informace od odstoupení od smlouvy. Prodávající vrátí kupní cenu stejným způsobem, jakým byla uhrazena, nebo i jinak po dohodě s kupujícím. Prodávající může zpětnou platbu odmítnout provést dříve, než obdrží zpět zboží nebo potvrzení o tom, že zboží bylo odesláno. Zpětnou platbu je prodávající oprávněn adekvátně snížit v případě, že je vrácené zboží poškozené nevhodnou manipulací nebo je použité.

Do doby převzetí zboží kupujícím může od smlouvy odstoupit také prodávající. Pokud kupující zboží uhradil před dodáním, je kupující povinen vrátit kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně.

Odpovědnost za vady zboží, reklamace

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že dodané zboží je v okamžiku převzetí kupujícím bez vady. Při řešení reklamací kupujících se prodávající řídí legislativou platnou v ČR v okamžiku podání reklamace a vlastním reklamačním řádem.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou u nás považovány za přísně důvěrné a jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Shromažďujeme tyto osobní údaje zákazníků: jméno a příjmení, adresu, dodací adresu, telefon a emailovou adresu. Kupující uzavřením kupní smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího. Tyto údaje slouží výhradně pro realizaci obchodních transakcí podle uzavřené kupní smlouvy, v žádném případě je nepředáváme třetím osobám.
Údaje, které o kupujících uchováváme a zpracováváme, může kupující kdykoliv zkontrolovat a změnit přímo na stránkách internetového obchodu (registrovaný zákazník) nebo e-mailem zaslaným na adresu prodej@nativia-pet.cz.

Akceptováním obchodních podmínek kupující uděluje souhlas s použitím těchto údajů ke sdělování obchodní sdělení s novinkami, nabídkami, inzercí i nabídkami na účast v anketách a průzkumech trhu. Pokud si kupující nepřeje být takto informován, oznámí to prodávajícímu formou emailu zaslaným na adresu prodej@nativia-pet.cz, kde do předmětu uvede „Odhlášení ze zasílání novinek". Odhlásit se může ihned po registraci či odeslání objednávky, nebo i kdykoli později.

Provozovatel internetového obchodu

obchodní společnost Nativia s.r.o.
se sídlem: Letohrad - Kunčice, Dolní konec 288, 561 51
adresa provozovny: Letohrad, Šedivská 915, 561 51
IČ: 28828925, DIČ: CZ28828925
zápis v obchodním rejstříku vedeném u rejstříkového soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 30164

Kontaktní údaje
adresa Letohrad, Šedivská 915, 561 51
Telefon: +420 727 823 461, +420 601 363 185
Email: prodej@nativia-pet.cz
provozní doba: Po – Pá od 8:00 do 17:00 hod

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem 12.11.2014

Verze všeobecných obchodních podmínek pro tisk ke stažení zde.

MasterCard + VisaDinersClub

Najdete nás i na MALL.CZ

Mapa prodejen

Mapa prodejen

© 2024 Nativia s.r.o. All Rights Reserved