Športový klub SeveranŠportový klub Severan je organizačnou základňou chovateľov severských, ale aj iných plemien psov. Združuje a podporuje jazdcov psích záprahov, záujemcov o Weight pulling, Canicross, činnosť agility, ako aj podporovateľov o tieto, či iné športové činnosti a turistiku. ŠK Severan organizuje aj rôzne športové, zábavné a iné podujatia. Športový klub Severan vznikol v roku 1998.

Náš klub je známy na celom Slovensku. Poznajú nás pretekári z agility, ale aj z mushingu, či weight pullingu. Každoročne získavame nových členov v každej oblasti, ktorí zvyšujú našu reprezentáciu a tým samozrejme meno a povedomie o klube. Klub sa snaží zapájať do diania v čo najväčšom rozsahu a na tématicko široko zamerané akcie. Viac na www.severan.net.

Naše motto: „Trim sebe teho, šaľeneho psa!" 

 A pieseň, ktorá nesmie chýbať na žiadnej akcii Športového klubu Severan...

trim ho

Plán činnosti ŠK Severan 2014

12.4.2014

Mošovce Neoficiálne agility preteky, Weight pulling 1.kolo Slovenského pohára

 28.-29.6.2014

XVI. Kynologický deň, Weight pulling, 2.kolo Slovenského pohára, Agility preteky, Detské prázdninové preteky

 Východňarské agility preteky

 

Činnosť klubu ŠK Severan v Jaklovciach za rok 2013

 innos-klubu-k-severan-2013-1