header right

Pes a sport

Z pohledu psa jako organismu není až tak podstatné, o jakou konkrétní činnost se jedná Jde především o to, jestli ho baví a jak dlouho a s jakou intenzitou trvá. Tělo totiž musí nalézt nebo vytvořit dostatek zdrojů, aby taková činnost vůbec mohla probíhat. Určující při tom je, kolik energie se během ní spotřebuje a tu je pak nutné prostřednictvím stravy do těla zpět doplnit. A protože rozdíly ve spotřebě energie mohou být obrovské, je potřeba tuto skutečnost zohlednit i při volbě krmiva. Tak například, pokud pes v parném létě jen celé dny leží na zahradě v jámě vyhrabané pod keři a chladí se, jako ten náš, bude se jeho energetická potřeba pohybovat lehce nad úrovní základní záchovné potřeby. Tzn. potřeby nutné k udržení běžných tělesných funkcí. Jistě se tak nechová jenom ten náš pes a důkazem toho může být fakt, že výrobcům krmiv pravidelně v létě klesá objem prodaného zboží. Jakmile se ale ochladí, pes vyleze zpod keřů a začne se pohybovat po zahradě a pravidelných procházkách, stoupne jeho spotřeba energie o cca 75 %. S každým dalším navýšením intenzity a délky zátěže úměrně roste i spotřeba energie. Přesné množství spotřebované energie je možné složitě spočítat nebo spíše odhadnout. Obecně lze uvažovat o tom, že aktivní, sportující psi, ale i psi lovečtí a hlídací, spotřebují cca 2,5 krát více energie než je jejich záchovná potřeba. Tím to ale zdaleka nekončí. Na pomyslném vrcholu žebříčku jsou závodní saňoví psi, kteří v arktických podmínkách zdolávají po mnoho dní za sebou vzdálenosti přes 50 km v náročném terénu. Za takovýchto okolností může být nárůst potřeby energie až patnáctinásobný. Nezbytnou dávku energie jim poskytne jen vhodně zvolené krmivo a je evidentní, že to nemůže být stejné krmivo, jako pro psa s běžnou aktivitou. Pes musí získat potřebnou energii z takového množství krmiva, které je fakticky schopen sežrat a strávit. A právě pro psy s vyšším výdejem energie jsou na trh uváděna krmiva s označením Aktiv, Energy, Sport, High Energy apod. Jejich prvořadou vlastností by měla být vysoká stravitelnost použitých surovin a vyváženost živin vzhledem k obsahu energie, která je v nich obsažena v koncentrovanější formě. Větší roli v nich hrají tuky s obsahem i přes 20 %, významně tak přispívají k celkové chutnosti krmiva.

dog 3480134 1920

dog 3480134 1920

Nejen energii je nutno správně doplňovat při sportování. Podle stupně a doby trvání aktivity a v závislosti na okolní teplotě také výrazně stoupá potřeba vody. Běžná denní spotřeba vody je 35 – 50 ml na kilogram tělesné hmotnosti, ale při dlouhodobém zatížení se zvyšuje tři až pětkrát. Je to způsobeno zvýšenou tvorbou moči, protože ledviny musí odvádět z těla větší množství zplodin metabolismu. V průběhu dlouhých závodů nebo tréninku by voda měla být pravidelně doplňována, aby nedošlo k dehydrataci organismu. Pes potom není schopen udržet svoji tělesnou teplotu a výkonnost silně klesá, protože musí být více tepla odváděno povrchem těla, což je zde na úkor prokrvování namáhaných svalů. Spolu s vodou je vhodné doplňovat i elektrolyty, hlavně sodík, který v moči odchází z těla pryč.

S rostoucí intenzitou fyzické aktivity ruku v ruce roste intenzita metabolismu. Tzn., že roste množství probíhajících chemických reakcí, pro které je nutné zajistit potřebné suroviny, ale také roste množství zplodin, které je potřeba z těla odvést nebo jinak zlikvidovat. Některé tyto pochody je možné příznivě ovlivnit obohacením stravy o určité látky. A právě sem by měla směřovat pozornost zákazníka při výběru krmiva. Vyšší intenzita metabolismu je zákonitě spojena s vyšší zátěží jater, která jsou centrálním orgánem látkové výměny. Ostropestřec mariánský, resp. jeho semena obsahují látky s hepatoprotektivními účinky a v lidské medicíně jsou již dlouho k ochraně a regeneraci jater využívány. V posledních letech se začínají objevovat i v krmivech pro psy. Z pohledu zákazníka je pak důležité vybrat si krmivo, které obsahuje tato hepatoprotektiva ve správné formě. Účinné látky jsou v semenech ostropestřce velmi silně vázány a pouhé nadrcení semen neumožní jejich dostatečné vstřebání do těla, protože průchod tráveniny psím střevem je poměrně rychlý. Jako jediná účinná forma se proto doporučuje použití extraktu ze semen ostropestřce mariánského. Také je například prokázáno, že v průběhu tréninkového a závodního období je dobré podávat přípravky nebo krmivo obsahující L-karnitin, který je účasten při transportu a přeměně mastných kyselin na energii a může tak významně přispět k oddálení nástupu únavy svalů a urychlení regenerace po výkonu. Další zajímavou látkou může být organicky vázaný selen. Tento stopový prvek je důležitou součástí enzymu glutationperoxidázy, která na buněčné úrovni neutralizuje škodlivý peroxid vodíku a spolu s vitamínem E je součástí tzv. antioxidačních mechanismů. V neposlední řadě stojí za zmínku v souvislosti se sportováním použití chondroprotektiv (patří sem např. chondroitin sulfát a glukosamin) – látek tzv. kloubní výživy. Nově se jim také říká SYSADOA látky. Tzn. látky s pomalým působením, které umějí obnovovat metabolickou rovnováhu v buňkách kloubní chrupavky.

Příznivou zprávou pro všechny psí chovatele sportovce je, že krmivo Nativia Active všechny výše uváděné ingredience obsahuje. Tzn., že sportování s námi je vždy o něco jednodušší.

Za tým Nativia
Ing. Jan Jirásek

Mapa prodejen

Mapa prodejen

© 2022 Nativia s.r.o. All Rights Reserved