header right

Dobrá sezóna poľovných sliedičov

Onedlho uzatvoríme tohtoročnú výstavnú  sezónu i sezónu poľovných skúšok.  Na začiatku roka sme si predsavzali, že usporiadame  dve výstavy (klubovú a špeciálnu) a päť skúšok (farbiarske skúšky malých plemien, lesné skúšky, jesenné skúšky, všestranné skúšky malých plemien a farbiarske skúšky duričov).  Všetky už  majú svojich víťazov, pričom posledné sa konali začiatkom októbra v Rozhanovciach. Náš klub podporuje česká firma kvalitných krmív pre psov NATIVIA; za jej sponzorské dary  ďakujeme. 

 

Dve úspešné  výstavy

Klub sa zaviazal, že tohtoročné výstavy sa nebudú konať tak ako po iné roky v okolí Bratislavy, ale miesta budeme striedať tak, aby lepšie vyhovovali záujemcom. Preto sa Špeciálna výstava KCHPS konala 30. júna  v Košiciach a Klubová výstava v Báči 9. septembra. Obidve boli úspešné.

     Špeciálna výstava sa konala v Jazdeckom areáli Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, na ktorú bolo prihlásených  39  poľovných sliedičov a vodných psov. Na výstave boli zastúpené: anglický špringeršpaniel, welshšpringeršpaniel, nemecký prepeličiar a Lagotto Romagnolo. Výstavu posudzoval  Ing. Jaroslav Matyáš a jeho víťazi v jednotlivých plemeách boli títo:

-          Best od breed v plemene anglický špringeršpaniel sa stal UZZY so Sadenca, majiteľa doc. MVDr. Petra Lazara PhD.

-          Best od breed v plemene Lagotto Romagnolo sa stal pes II GRANAIO DEI MALATESTA New Orleans majiteľky Jany Kadnárovej

-          Best od breed v plemene nemecký prepeličiar sa stal pes JIMMY Any-Bon majiteľa Jakuba Fuchsa

-          Best od breed v plemene welshšpringeršpaniel sa stala suka HELLO BOYS Minebea majiteľky Mgr. Michaely Podbieľančíkovej

a za Best in Show jedinca si z týchto psov rozhodca  vybral sučku Welsh špringešpaniela Hello Boys Minebea, majiteľky Mgr. Michaely Podbieľančíkovej. Po výstave sa konala  bonitácia a do chovu bolo  vybratých 13 jedincov zo všetkých plemien.

ceny SV

    Pri príležitosti otvorenia  Klubovej výstavy v Báči výbor klubu vyslovil poďakovanie svojmu prvému predsedovi Albínovi  Luknárovi.

     Na výstavu  bolo  prihlásených 59 psov   šiestich    plemien: anglický špringeršpaniel, welshšpringeršpaniel, nemecký prepeličiar, Lagotto Romagnolo, španielsky vodný pes a portugalský vodný pes.  Hlavným rozhodcom  bol Mgr. Milan Hampl z ČR, ktorý sa  už veľa rokov zaoberá chovom a výcvikom sliedičov. Jeho najkrajší jedinci v jednotlivých plemenách:

-          Best od breed v plemene Anglický špringeršpaniel sa stal pes GINGER Truffle Tamaam, majiteľky Mgr. Ivany Cigáňovej 

-          Best od breed v plemene Lagotto Romagnolo sa stal pes ROMEO Gorska Fantazja majiteľky Jany Kadnárovej

-          Best od breed v plemene Nemecký prepeličiar sa stala suka  DÁJA ze Slovákové majiteľa Ing. Petra Voltera

-          Best of breed v plemene Portugalský vodný pes sa stala suka BELLA Espirito de Aqua majiteľky Jany Marmanovej

-          Best of breed v plemene Španielsky vodný pes sa stala suka DELICATESSA Wavelet majiteľky Viktórie Kyseľovej

-          Best od breed v plemene welshšpringeršpaniel sa stala suka HELLO BOYS Minebea majiteľky Mgr. Michaely Podbieľančíkovej

Najkrajším psom výstavy sa stal a titul  Best in Show  získal pes  Romeo  Gorska Fantazija (plemeno Lagotto Romagnolo) majiteľky Janky Kadnárovej. V nasledujúcej bonitácii do  chovu bolo vybraných 15 jedincov všetkých plemien.

deti

Víťazi skúšok

Klubové  farbiarske skúšky malých plemien a – CCT  sa konali v Rozhanovciach a zúčastnilo sa na nich 7 vodičov so psami plemien: anglický špringeršpaniel, welsh špringeršpaniel, nemecký prepeličiar a jazvečík hrubosrstý štandardný. Víťazom skúšok sa stal  welshšpringeršpaniel JUDr. Jakuba Hudáka so ziskom  118 b. a  titulom  Klubový víťaz, CCT a Víťaz skúšok.

    Klubové  lesné  skúšky malých plemien a retrieverov  v   Zlatých  Moravciach absolvovalo 5 vodičov so  psami plemien welshšpringeršpaniel, nemecký prepeličiar a zlatý retriever. Víťazom skúšok sa stal  nemecký prepeličiar  NICK Any-Bon: v I. c.  196 b., titul CACT, CCT, Klubový víťaz, CCT a Víťaz skúšok.

Aj skúšky sponzorsky zabezpečila firma NATIVIA svojím krmivom, za čo ďakujeme!!

            Ing. OĽGA BOROŠOVÁ

podpredseda Klubu chovateľov poľovných sliedičov na Slovensku

Mapa prodejen

Mapa prodejen

© 2022 Nativia s.r.o. All Rights Reserved